Menu
PDF Drukuj Email

 O nas

Gabinet Wetrynaryjny „Arka" w Suchej Beskidzkiej za?o?y?a lek. wet. Weronika Kudzia w marcu 2005 r.

Naszym nadrz?dnym celem jest niesienie pomocy czworonogom. Specjalizujemy si? w leczeniu ma?ych zwierz?t. Nieustannie pog??biamy swoja wiedz? i bierzemy udzia? w wielu konferencjach i sympozjach. Ci?gle poszerzamy nasza ofert? o coraz nowsze us?ugi z zakresu profilaktyki i leczenia psów i kotów. Naszymi pacjentami s? równie? króliki, tchórzofretki, gryzonie, ?ó?wie.

Posiadamy nowoczesn? aparatur? diagnostyczn? jak USG, RTG, EKG, urz?dzenia laboratoryjne do badania krwi i moczu. Wyposa?enie gabinetu jest ci?gle wzbogacane o nowe sprz?ty. Podczas zabiegów pacjent jest monitorowany przy pomocy specjalistycznych urz?dze?.

Nasza praca jest nasz? pasj?. Dok?adamy wszelkich stara?, by ka?dy zwierzak, który przychodzi po pomoc, by? potraktowany z wyj?tkow? uwag?. Gabinet jest miejscem, gdzie zwierz?ta spotykaj? si? z indywidualnym podej?ciem do ka?dego z ich problemów, i tych ca?kiem ma?ych, i bardzo powa?nych. Mamy nadziej?, ?e zwierzaki, a wi?c i Pa?stwo, b?dziecie zadowoleni  z wizyt w naszym Gabinecie.