Menu
PDF Drukuj Email

Personel

lek. wet. Weronika Kudzia. Specjalista chorób psów i kotów.

Moj? pasj? zawsze by?y zwierz?ta. Chcia?am im pomaga?, by odwzajemni? mi?o?? i zaufanie, jakimi mnie darzy?y. Dzi?ki mojej pracy mog? to marzenie realizowa?. Staram si? by zwierzaki przychodz?ce do Gabinetu spotka?y si? z indywidualnym podej?ciem do ich problemów, bo przecie? ka?de z nich jest zupe?nie wyj?tkowe. Moja praca wymaga ogromnego zaanga?owania, nieustannej gotowo?ci do dzia?ania, czasem jest wyczerpuj?ca fizycznie i emocjonalnie, jednak satysfakcja jak? ze sob? niesie, wyraz ulgi w oczach cierpi?cego zwierzaka, jest warta ka?dego po?wi?cenia.

Ma?gorzata Kencka

Jestem u?miechni?t? i bardzo cierpliw? mi?o?niczk? zwierz?t dlatego ta praca sprawia mi tyle rado?ci. Sama posiadam dwa koty i gdyby nie ma?e mieszkanie to pewnie znalaz?oby si? w moim otoczeniu jeszcze wi?cej czworono?nych przyjació? :) Zarówno strzy?enie piesków, które wymaga spokoju i wspomnianej cierpliwo?ci ( a mam jej mnóstwo) jak i pomoc w gabinecie przy wizytach naszych pacjentów czy zabiegach, nios? ka?dego dnia inne, nowe i ciekawe do?wiadczenia.

Cieszy mnie pomaganie innym. To ta cz??? ?ycia, która nas w jaki? sposób okre?la. Praca ze zwierzakami w Arce daje mi ta satysfakcj? – czuj?, ?e robi? co? dobrego. Bardzo przyjazna atmosfera na co dzie? tym bardziej sprawia, ?e naprawd? chce si? pracowa? w takim miejscu :)