Menu
PDF Drukuj Email

Oferta

Profilaktyka:

- szczepienia ochronne przeciw chorobom zaka?nym
- Zabezpieczanie przed i zwalczanie inwazji paso?ytów wewn?trznych (odrobaczanie)
- zabezpieczenie przed i zwalczanie inwazji paso?ytów zewn?trznych ( min. pche? i kleszczy).

Diagnostyka i leczenie chorób wewn?trznych.

Diagnostyka laboratoryjna:

- pe?ne badanie morfologiczne i biochemiczne krwi,
- oznaczenie poziomu hormonów,
- testy genetyczne,- badanie moczu,
- badanie p?ynów z jam cia?a,
- badanie parazytologiczne ka?u,
- badanie zeskrobin i wymazów,
- antybiotykogram,

Diagnostyka obrazowa:

- USG,
- Cyfrowe RTG,
- EKG.

Transfuzje krwi.

Leczenie  niewydolno?ci nerek metod? dializy otrzewnowej.

Badanie histopatologiczne.

Dermatologia:

- diagnostyka i leczenie chorób skóry,
- pobieranie i ocena zeskrobin naskórka,
- posiew mykologiczny i bakteriologiczny,
- badanie cytologiczne wymazów  z uszu i preparatów odciskowych skory,
- testy alergiczne-alergia pokarmowa i wziewna.

Okulistyka:

- badanie okulistyczne( badanie dna oka, pomiar ci?nienia ?rodgalkowego, test ?zowy, test fluoresceinowy)
- zabiegi chirurgiczne: korekcja powiek(entropium i ektropium), korekcja wypadni?cia gruczo?u trzeciej powieki, udra?nianie kanalików nosowo-?zowych, usuni?cie ga?ki ocznej).

Stomatologia:

- ultrad?wi?kowe usuwanie kamienia naz?bnego,
- ekstrakcje ( w tym usuwanie przetrwa?ych z?bów mlecznych),
- drobne zabiegi stomatologiczne,
- korekcja z?bów u gryzoni.

Po?o?nictwo i ginekologia:

- ustalanie terminu krycia, diagnostyka ci??y, antykoncepcja  farmakologiczna i chirurgiczna psów i kotów.

Kardiologia.

Chirurgia mi?kka i niektóre zabiegi ortopedyczne

(najcz?stsze zabiegi to sterylizacja, kastracja, ci?cie cesarskie, operacyjne leczenie ropomacicza, usuwanie guzów nowotworowych, przepukliny, korekcja powiek). Zabiegi wykonywane s? w z znieczuleniu wziewnym, uwa?anym za najbardziej bezpieczne.

Hospitalizacja zwierz?t na czas leczenia.

Zak?adanie mikrochipów i wystawianie paszportów  dla psów, kotów i tchórzofretek.

Mikroczipy  spe?niaj? normy ISO. Ka?de oznakowane zwierz? rejestrowane jest w Mi?dzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL

(www.safe-animal.eu) oraz w EUROPETNET w Brukseli.

Zabiegi Kosmetyczne i piel?gnacyjne (m.in. strzy?enie).

Badanie go??bi: badanie ka?u w kierunku paso?ytów i kokcydii, wymaz z wola, badanie kliniczne.

Oferujemy karmy bytowe i diety weterynaryjne. W sklepie przy Gabinecie znajdziecie Pa?stwo wiele akcesoriów dla zwierz?t. S?u?ymy fachow? pomoc? przy zakupie.